Nettsiden for "Meg Selv" har ny nettadresse:


https://va-ansattportal.sing.no/enterprise